Frequently asked questions

Q. Apakah boleh mengeluarkan zakat sebelum 1 tahun ?

Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah boleh.
 

Q. Apakah Perhiasan wanita wajib di zakati ?

Q. Bagaimana Menghitung Zakat Saya ?

Perhitungan Zakat

Q. Apa Hikmah dan Manfaat zakat ?

Hikmah 

Manfaat 

Q. Apa yang dimaksud dengan Zakat Profesi ?

Zakat Profesi adalah

Q. Apa yang di maksud dengan Wakaf ?

Pengertian

Syarat

Fungsi

Macam Wakaf