Zakat itu...

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam. 

Sejarah zakat

Setiap umat muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yag sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara islam. hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada penaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang telilit hutang dan tudak mampu membayar. syariah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. 

Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan AlQuran dan sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di manapun.

Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

Zakat fitri/Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan suci ramadhan. besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 Kg) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat maal (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Hak Zakat

Penerima

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam surah at-taubah ayat 60 yakni:

Fakir 

Miskin

Amil

Mu'allaf

Hamba Sahaya

Gharimin

Fisabilillah

Ibnu Sabil

Haram menerima

Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga

Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya

Keturunan Nabi Muhammad SAW (ahlul bait)

Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat